Hoppa till huvudinnehåll

Sörmlands småföretagare är optimistiska

Småföretagen i Södermanlands län har landets näst högsta konjunktur och prognosen inför kommande år är mycket positiv. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

– Det är otroligt glädjande att se den framtidstro och styrka som finns bland våra småföretag, trots den tuffa perioden med pandemi och restriktioner. Men man får inte glömma att vi fortfarande har lång väg kvar och att många företag kommer att behöva ytterligare stöd för att överleva, säger Emil Gimlander, företagschef på Sörmlands Sparbank.

Som en konsekvens av pandemin har konjunkturen bland landets småföretag det senaste året fortsatt nedåt och hamnar för större delen av landet på en negativ nivå. Endast sex län har en positiv konjunktur – och bland dem finns Sörmland. I fjol förväntade sig länets företagare en nedgång till nettotalet -43, men trots en minskning blev årets resultat positivt: 21. Och företagen i Sörmland upplever bäst möjligheter för expansion av alla län i landet, 8 av 10 företag ser goda möjligheter att växa.

Åter positiv utveckling för sysselsättningen

Efter fjolårets negativa tillväxt i sysselsättningen är den åter på en positiv nivå för Södermanlands län, visar undersökningen. Totalt har 14 procent av företagen ökat sin personalstyrka medan 13 procent har minskat den, och företagen tror på en fortsatt positiv tillväxt under kommande 12 månader.

36 procent av företagen har haft en ökad orderingång i år, vilket är en ökning jämfört med fjolårets 33 procent. Samtidigt har nästan fyra av tio företag i länet tackat nej till order det senaste året, vilket är något fler än riksgenomsnittet på 33 procent. Främsta orsaken är även i år att man redan har mer att göra än vad man hinner med, vilket 58 procent angav som skäl.

Trots en svagare arbetsmarknad har bristen på medarbetare ökat som tillväxthinder, från 30 procent i fjol till 47 procent i år. Det är också långt över riksgenomsnittets 30 procent. Problemen med kompetensbrist i länet fortsätter därmed att vara betydande.

När det gäller tillväxttakten för lönsamheten har den i år stabiliserats och nettotalet är fortsatt positivt. Bland länets företag tror 46 procent på en högre lönsamhet medan 9 procent tror att den blir lägre under det kommande året.

Stora skillnader inom länet

Årets Småföretagarbarometer visar på stora skillnader inom länet. Allra högst nettotal har region Nyköping och Oxelösund, där även Trosa och Gnesta ingår, medan Eskilstunaregionen har det lägsta. Konjunkturläget för småföretagen i Katrineholm, Flen och Vingåker har förbättrats kraftigt jämfört med fjolårets låga notering. Regionens nettotal har ökat från -62 ifjol till -3 i årets rapport och förväntningarna på de kommande tolv månaderna är mycket optimistiska – företagen tror på en kraftigt ökad tillväxttakt till nettotalet 100.

funkar det funkar det funkar det

funkar det:

  • I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. 
  • Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. 
  • Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. 
  • För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. 
  • Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.

Fakta

Fakta

  • Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. 
  • Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda.
  • Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå.
  • Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.
  • Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.