Hoppa till textinnehållet

Deklaration – och avdragen du inte får missa

Dags att deklarera? Senast den 4 maj 2020 ska deklarationen för 2019 lämnas in, men det finns några fler datum att hålla reda på – och avdrag du kanske kan göra, som du inte vill missa. Vi har listat det du behöver ha koll på.

Bostad
Om du har sålt din privatbostad under 2019 måste du deklarera för det. Börja med att se över vilka utgifter du kan dra av från försäljningspriset och vilka du inte får dra av. Till exempel får du inte dra av för reparationer som är äldre än fem år eller renoveringar som totalt kostat mindre än 5 000 kronor under ett kalenderår. Men mäklararvodet, eventuell flyttstajling och kostnader om du bytt till ett bättre material, exempelvis från en plastmatta till ekparkett får du göra avdrag för.

- Har man köpt hus är det lätt att glömma avgifterna för till exempel lagfart och pantbrev när man deklarerar. Det är inte bra för beloppen kan vara stora. Det är också viktigt att komma ihåg att spara och kunna visa underlag för de avdrag man vill göra från försäljningspriset, säger Arturo Arques.

Om du efter avdragen får fram att du gjort en vinst ska 22/30 av vinsten beskattas med 30 procent. Det betyder att reavinstskatten blir 22 procent. Om du istället gjort en förlust får du dra av 50 procent av förlusten. Du kan skatta av vinsten direkt eller begära uppskov. För att få uppskov ska du köpa eller ha köpt en ny permanentbostad och uppskovsbeloppet måste vara minst 50 000 kronor. På det beloppet betalar du årligen 0,5 procent skatt.

Uppskovsräntan är inte avdragsgill och motsvarar en låneränta på 3,25 före ränteavdrag. För vissa kan det därför vara klokare att skatta av vinsten och låna till den nya bostaden så länge låneräntan är lägre än 3,25 procent. Tänk också på att det är vinsten man begär uppskov på, inte skatten.

Hyra ut privatbostaden
Du kan hyra ut din privatbostad skattefritt upp till 40 000 kronor per år. Eventuellt överskott deklarerar du som inkomst av kapital som beskattas med 30 procent. Om du hyr ut ett småhus får du även göra avdrag för 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget och för en bostadsrätt eller hyreslägenhet kan du göra avdrag för den del av månadsavgiften som avser den uthyrda bostadsdelen.

Har du köpt och sålt värdepapper? Tänk på det här.
Vinst och förlust kan kvittas mot varandra i inkomstslaget kapital. Underskott av kapital får dras av till 30 procent (om underskottet är på högst 100 000 kronor). Tänk på att ränteutgifterna kan fördelas mellan sammanboende/makar.

Tillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas och schablonintäkten är förtryckt i deklarationen under inkomst av kapital. Schablonintäkten kan kvittas mot ränteutgift eller kapitalförlust som du gjort utanför ISK.

Om du har sålt aktier eller fonder utanför ISK med vinst ska du betala kapitalskatt på den. Om du gjort en förlust under 2019 kan du kvitta den mot annan vinst i inkomstslaget kapital eller dra av för förlusten.

Avdrag för räntor och ränteskillnad
Du kan också göra avdrag för ränteutgifter i din deklaration – de ska komma förtryckta. Om ränteavdraget innebär ett underskott av inkomst av kapital får du göra avdrag med 30 procent (om underskottet är högst 100 000 kronor). På belopp som är större än 100 000 kronor medges avdrag med 21 procent. Du får inte göra avdrag för ränta på studielån från CSN.

Tänk också på att ränteavdragen kan fördelas mellan sammanboende/makar.

Avbryter du ett lån i förtid för att du till exempel har sålt din bostad eller bytt bank och betalar en räntekompensation till banken kan du göra avdrag för det som en ränteutgift.

Rot och rut
Sedan den 1 juli 2019 har man rätt till sammanlagt 50 000 kronor per år i rut- och rotavdrag. Eventuella skattereduktioner är förtryckta i din deklaration. Du kan få skattereduktion för arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster, till exempel städning, flyttjänster och reparation av vitvaror (rut).

För att kunna göra avdraget måste arbetet vara utfört och betalt under 2019 och du måste ha tillräckligt mycket skatt att göra avdraget från. Övriga skattereduktioner påverkar den skatt som rut- och rotavdrag görs ifrån, därför är det viktigt att du har koll på dina samlade skattereduktioner.

Är man två som betalar inkomstskatt i hushållet, men alla avdrag görs från den enas inkomstskatt, finns det risk att den kvarvarande skatten blir för låg för att göra rut- och rotavdrag från fullt ut. Det kan därför vara klokt att omfördela till exempel ränteavdrag på eventuella gemensamma lån mellan sig, för att på så sätt öka utrymmet för avdrag.

Kan du göra avdrag för pensionssparande?
Om du saknar avsättning till tjänstepension i din anställning har du rätt att göra avdrag för eget pensionssparande på 35 procent av förvärvsinkomst men max tio prisbasbelopp (465 000 kronor år 2019) per år. Sparandet måste dock göras i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Du kan inte få göra avdrag för sparande i till exempel ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

Avdrag för fackföreningsavgift
Du kan få skattereduktion för fackföreningsavgifter som har betalats före den 1 april 2019 om de sammanlagda avgifterna är minst 400 kronor. Kom ihåg! Du kan inte få skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa.

Resa till och från arbetet
Om du har reseutgifter över 11 000 kronor för resor till och från ditt arbete kan du göra avdrag för dessa utgifter. Villkor för avdrag finns på skatteverket.se.

Flyttat på grund av arbete? 
Då kan du får göra avdrag för ökade kostnader vid dubbel bosättning.

Tips inför deklarationen

  • Skaffa e-legitimation, till exempel Mobilt BankID så kan du se deklarationen och deklarera i Skatteverkets app och e-tjänst.
  • Börja tidigt så att du har god tid på dig att kontrollera att du fått med allt.
  • Kontrollera att uppgifterna som är förtryckta på deklarationsblanketten stämmer innan du godkänner den.
  • Skatteåterbäring i april? Då ska du deklarera digitalt senast den 31 mars utan ändringar eller tillägg. 
  • Anmäl bankkonto till Skatteverket för automatisk utbetalning av eventuell skatteåterbäring. Om du har mindre än 100 kronor i skatteåterbäring står pengarna kvar på ditt skattekonto. Även om du inte anmält ett mottagarkonto står pengarna kvar på ditt skattekonto. 

FRÅGOR?

Har du frågor eller funderingar kring din deklaration? Kontakta Skatteverket så hjälper de dig. Gå in på skatteverket.se eller ring Skatteupplysningen 0771–567 567 (utlandet: + 46 8 564 851 60)

Lycka till!