Vissa av dokumenten finns även på engelska. Some of the documents are also available in English.

Villkor Digitala tjänster

Sparbanker

Villkor Telefontjänst privat - Sparbank (pdf)

Terms and conditions Telephone Service Private - ENG (pdf)

Villkor BankID privat-  Sparbank (pdf)

Terms and conditions BankID private - ENG (pdf)

Villkor Säkerhetsdosa privat - Sparbank (pdf)

Villkor Internetbanken privat - Sparbank (pdf)

Terms and conditions Internet Bank Private - ENG (pdf)

Villkor Fondkonto

Sparbanker

Villkor Fondkonto och fondhandel - Sparbank (pdf)

Villkor Depåavtal

Sparbanker

Allmänna bestämmelser Depåavtal - Sparbank (pdf)