Banken håller ordinarie sparbanksstämma före utgången av maj månad varje år. Information om kommande sparbanksstämma presenteras på bankens hemsida.

Kallelse införs i Katrineholms Kuriren, Sörmlands Nyheter, Eskilstuna Kuriren (Flen-delen) och på hemsidan. Här återfinns också valberedningens förslag, redovisningshandlingar, revisionsberättelser och eventuella övriga handlingar. Kallelse, valberedningens förslag och övriga handlingar skickas till samtliga huvudmän två till fyra veckor innan sparbanksstämman.

Rösträtt

Vid omröstning har varje huvudman en röst. Huvudman får endast personligen utöva sin rösträtt.