* För UF-företag är tjänsterna avgiftsfria under UF-året. Värdet av tjänsterna är 900kr/år, fördelat enligt följande: Bankgironummer (ett Bg-nummer ingår) – 400 kr/år. Internetbanken för företag med betalningar – 500 kr/år. Swish för företag – 2 kr/mottagen betalning.
Transaktionskostnader tillkommer vid fler än 500 inbetalningar till Bankgironumret samt vid fler än 500 betalningar till Bankgironummer via Internetbanken. Se prislista företag på webbplatsen.