Hoppa till textinnehållet
logga för sparbankens stödfond

Sparbankens stödfond

Coronaviruset har drabbat också vår del av världen. En extraordinär situation kräver extraordinära insatser. För att stötta lokala företag och föreningar har Sörmlands Sparbank inrättat en särskild stödfond. Företag i Katrineholm, Flen, Vingåker, Nyköping och Oxelösund erbjuds kostnadsfri rådgivning och föreningar som förlorat intäkter kan få ekonomisk hjälp.

Företag

Är du företagare och behöver kvalificerad rådgivning bokar du det direkt via Katec. De erbjuder en timmas rådgivning inom ekonomi, juridik och affärsutveckling. Katec fakturerar banken, rådgivningen är alltså helt kostnadsfri för dig och ditt företag. 

Föreningar

Föreningar som förlorat intäkter kopplat till corona-pandemin och som kan visa detta kan ansöka om ekonomiskt stöd upp till 30 000 kronor. 

Föreningar som vill göra en samhällsinsats kopplat till corona-pandemin kan också ansöka om ekonomiskt stöd för faktiska kostnader. Kostnaderna ska i efterhand redovisas och styrkas, i annat fall blir föreningen återbetalningsskyldig.

Föreningen måste ha ett konto i Sörmlands Sparbank för att kunna ta del av ekonomiskt stöd i någon form.

Ansök om ekonomiskt stöd som förening

Är föreningen kund i Sörmlands Sparbank? (obligatoriskt)

Om föreningen beviljas stöd kommer utbetalningen endast att gå till konto i Sörmlands Sparbank. Saknar föreningen konto i banken finns information om hur ni öppnar ett konto här

Föreningsverksamheten bedrivs i (går att välja flera kommuner) (obligatoriskt)
Vad är syftet med ansökan?

1. För dig som svarat att ni har drabbats ekonomiskt. Fyll i fältet nedan. Du kan ansöka om max 30 000 kr.

  • Beskriv hur föreningen drabbats på grund av corona-pandemin.
  • Vad blir konsekvensen om föreningen inte får stöd från Sörmlands Sparbank?
  • OBS! Skicka in dokument som styrker att föreningen drabbats ekonomiskt. Det kan vara inbjudan till cup eller tävling som ställts in, matchprogram för säsongen och så vidare. Skicka även in årsredovisningar för 2018 och 2019. Du skickar ovanstående till stodfond@sormlandssparbank.se

2. För dig som svarat att ni har en idé på hur föreningen kan bidra i samhället. Fyll i fältet nedan.

  • Beskriv syfte och mål, tidplan och aktiviteter. Redogör för budget med tydligt angivna kostnader och intäkter. 
  • Uppskatta antalet volontärer och hur många människor projektet är tänkt att nå.
Godkännande (obligatoriskt)
Godkännande (obligatoriskt)

Observera! När du tryckt på "Skicka" ska du komma till en sida som säger "Tack för din ansökan". Gör du inte det - kolla igenom formuläret noga, du kan ha missat en obligatorisk uppgift.

Frågor och svar

Läs igenom Frågor och svar innan du ansöker från stödfonden. Här finns mer information om hur det fungerar.

Tänk på!

  • När er insats för samhället är avslutad ska ni redovisa för oss hur pengarna ni fick använts. Var därför noggranna med att bokföra kostnader och intäkter redan från början. Redovisningen till oss ska vara skriftlig med verifikationer på kostnader.
  • Stödfonden lämnar inte bidrag till föreningens löpande drift eller verksamhet som enligt lagen finansieras av stat, kommun eller landsting/region. Bidrag lämnas inte heller till verksamheter eller projekt med enskilt vinstintresse. Stödfonden lämnar inte bidrag till religiösa eller politiska ändamål.
  • Våra beslut kan inte överklagas och vi motiverar inte våra beslut. 
  • Vi kommer löpande att berätta om vilka föreningar som får stöd via stödfonden, framför allt i sociala medier men också i annan marknadskommunikation. I samband med att ni skickar in ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske.
  • Vi vill kunna hjälpa så många föreningar som möjligt. Om ni har en idé på hur föreningen kan göra en insats för samhället just nu, tänk igenom den noga och kolla hur engagemanget ser ut i föreningen innan ni kommer in med en ansökan om finansiering. Varje ansökan innebär en hel del administration.