Vi tar beslut 4 gånger per år. Datum för hösten publiceras här när de är klara. Preliminärt planeras ett möte i september. Välkommen med din ansökan!