Vad letar du efter?
Meny
Om oss
Mer om oss
Finansiell information

Finansiell information

Sörmlands Sparbank är en trygg och stark bank i en föränderlig värld. Långsiktigt engagemang och omtanke om samhället har varit en vinnande kombination.

Årsredovisningar och delårsrapporter

Risk och kapitaltäckningsrapporter

Finansiell kalender

2023-10-27 Delårsrapport januari–september 2023
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2024-03-01 Års- och hållbarhetsredovisning 2023