Sörmlandsfonden bildades 2011 med syfte att skapa möjlighet för riskfyllda entreprenöriella satsningar att utvecklas i Sörmland. Enligt Sörmlandsfondens vd Thomas Karlsson har konceptet ackumulerat skapat runt 400 helårsarbeten hos portföljbolagen och uppskattningsvis ytterligare 2 000 helårsarbeten hos olika leverantörer och partners.

− Tillgång på riskvilligt kapital är en av de största utmaningarna för att kunna utveckla bolag och därmed generera arbetstillfällen och tillväxt. Men jag vill också trycka på vad Sörmlandsfonden långsiktigt arbetar för. Vi vill se Sörmland som en av Sveriges främsta tillväxtregioner, säger Thomas Karlsson.

Sörmlandsfonden är ett unikt koncept, med eget kapital i kombination med ett nätverk av investeringsvilliga affärsänglar som aktivt går in i bolagen. Affärsänglarnas engagemang varierar och kan växla över tid, men konkret kan det exempelvis handla om att agera bollplank åt företagsledningen, ta plats i styrelsen eller förmedla operativ kompetens.

Nätverket består för närvarande av omkring 40 aktiva sörmländska affärsänglar och övriga investerare.

Sörmlandsfonden har sedan starten investerat i 20 företag tillsammans med affärsänglarna. De totala investeringarna uppgår till nästan 200 miljoner i dessa företag.  I februari i år gjorde Sörmlandsfonden sina två första exits när aktierna i företagen WeHunt Nordic AB respektive Nordiska Klimatfabriken AB såldes.

Sörmlandsfonden ägs av Sörmlands Sparbank, Sparbanken Rekarne och Länsförsäkringar Södermanland.