Sponsring innebär att Sörmlands Sparbank och en förening byter tjänster med varandra. Värdet på tjänsterna ska beloppsmässigt motsvara varndra. Söker ni 5000 kronor ska ni kunna erbjuda annonsutrymme eller reklam till ett motsvarande värde. 

Nyheter i ansökningsprocessen

Nytt för i år är att vi tar beslut om sponsringssamarbeten fyra gånger per år. I början av mars, juni, september och december. Svarstiderna kan alltså variera beroende på när vi får in er ansökan.

Andra nyheter är att vi i ansökningen ställer en del nya frågor och att vi förenklat så att det finns färdiga svarsalternativ så att det bara är att kryssa det som passar bäst. Inga filer behöver bifogas. När du fyllt i ansökan och klickar på Skicka ansökan kan du välja att skriva ut. En efterfrågad funktion har vi förstått! 

Om du undrar över något eller vill ge oss feedback är du alltid välkommen att kontakta marknadschef Anna Falk