Som sparbank gillar vi när besluten fattas så lokalt som möjligt, också när det kommer till vårt samhällsengagemang. Därför har vi fem så kallade lokala marknadsråd, ett i varje kommun. Ledamöterna i de lokala marknadsråden fattar beslut om ekonomiskt stöd till aktiviteter och verksamheter som stärker lokalsamhället och den lokala samhällsutvecklingen i respektive kommunDe lokala marknadsråden utgör inte en del av bankens ledning och styrning, utan har till uppgift att stärka bankens affärsverksamhet och samhällsengagemang lokalt. Varje ledamot fungerar som ambassadör för banken och är en viktig länk och kontaktyta gentemot kunder och allmänhet inom respektive kommun.

Ledamöter i de lokala markadsråden