Kraftigt varierande vete och dieselpriser är något som vi vet skapar oro. Ett sätt att öka kontrollen över ditt företags ekonomi är att arbeta aktivt med att hantera riskerna.
Med prissäkring, valutasäkring och ränteriskhantering kan du gardera dig mot pris- och kursrörelser som riskerar att påverka ditt resultat negativt.

Här ger råvaruanalytikern Jörgen Kennemar och Fredrik Åberg, råvaruansvarig på Swedbank och sparbankerna sina råd och tips på hur man kan skapa trygghet och lönsamhet i sitt lantbruk.

Prenumerera eller ladda ner

Ladda ner som mp3

Prenumerera via iTunes

Prenumerera i ett annat program (RSS)