När du sänder fakturan till din kund anges PayEx som betalningsmottagare. Samtidigt sänder du PayEx en kopia av fakturan. Vi betalar sedan som standard ut 70 procent av fakturans totalbelopp till dig. Resterande 30 procent få du när kunden betalar fakturan. Tillsammans med en företagsrådgivare hos oss bestämmer ni rutiner och villkor för hur vi ska administrera påminnelser och dröjsmålsräntedebitering, även inkassoåtgärder om så önskas. Du kommer löpande att få den information som du behöver för din dagliga verksamhet.

Passar Fakturabelåning dig?

Här nedan finner du egenskaper hos företag där tjänsten Fakturabelåning skulle vara lämplig:

  • Har stora kundfordringar och/eller leverantörsskulder
  • Har likviditetsbrist
  • Expanderar
  • Har ont om tid för administration av fakturor och reskontra
    Omsätter mer än 3 Mkr och har fler än 300 fakturor per år