Hoppa till textinnehållet

Valutariskhantering

Vi kan hjälpa dig till en bedömning av valutarisken i den dagliga verksamheten eller i en specifik affär. Vi erbjuder en rad produkter för att minimera valutarisken i varje enskild affär.

 • Valutaväxling

  En valutaväxling är en transaktion mellan två valutor där du köper den ena och säljer den andra.

  Valutaväxling
 • Valutatermin

  Beräkna vad det exakta utfallet av en affär blir i svenska kronor, även om affären sker längre fram i tiden.

  Valutatermin
 • Valutalån

  Fördelaktigt om du har framtida exportfordringar som du behöver växla till svenska kronor.

  Valutalån
 • FX Trade – valutahandel via internet

  Med FX Trade kan du genomföra dina valutatransaktioner till aktuellt marknadspris via internet.

  FX Trade

LEI Legal Entity Identifier

Handlar ert företag med värdepapper eller andra finansiella instrument? Här kan du registrera en LEI-kod.