Vad sparar du till?

Här kan du enkelt beräkna hur mycket du behöver spara varje månad för att uppnå ditt mål.

? Räkna

Stäng

Avkastning är hur mycket dina pengar ökar i värde över tid.
Några exempel på rimlig förväntad avkastning:

Sparkonto 1-2%
Räntefonder 2-4%
Aktiefonder 6-8%
Det går inte att säga exakt hur stor avkastning ditt sparande kommer att ge, men ett sätt är att titta på den historiska avkastningen, det vill säga hur det har gått för olika sparformer under olika tidsperioder. Historisk avkastning är däremot inte en garanti för framtida avkastning eller utveckling.