På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Investeringssparkonto

Olika frukter.
Ingen alt-text

Slipp deklarera varje enskild aktieaffär

På Investeringssparkontot kan du samla enskilda aktier, fonder, räntebärande värdepapper, indexobligationer (SPAX) och andra finansiella instrument.

Investeringssparkonto gör det enklare att spara i aktier och värdepapper utan krångel med deklaration och skattekonsekvenser vid köp, omplacering och försäljning. Det är bara privatpersoner som kan öppna ett Investeringssparkonto.

  • Enkelt att deklarera
  • Enkelt att byta fonder och aktier
  • Enkelt för dig som är aktiv


Investeringssparkonto hör till ett särskilt bankkonto, som du använder när du handlar. Vill du köpa och sälja fonder ansluts ett fonkonto till ditt sparande. Vill du köpa och sälja aktier,  SPAX eller andra värdepapper ansluts en värdepapperstjänst till ditt sparande.

Information om den statliga insättningsgarantin och investerarskydd

Information om insättningsgaranti

[Kontanta medel på ISK] omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. 

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Investerarskydd

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av institutets konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos institutet, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgår till högst 250 000 kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

Läs mer om Insättningsgaranti

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


020-SPARBANKEN / 0771-350 350

Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker