På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

SPAX & Bevis

Man och flicka i en båt.
Ingen alt-text

Flexibel sparform med potential

Bevis är en strukturerad produkt utan kapitalskydd där avkastningen är kopplad till en underliggande marknad såsom aktie-, ränte- eller valutamarknaden.

  • Lika enkelt som att köpa en aktie
  • Möjlighet att enkelt ta del av flera bolag inom flera sektorer
  • Möjlighet att erhålla bättre riskspridning
  • Olika grader av risk
  • Olika löptider


Bevis är en icke kapitalskyddad placeringsform där avkastningen är knuten till en eller flera marknader. Det kan vara aktiemarknaden i en världsdel, ett land eller en utvald bransch. Avkastningen kan även vara kopplad till tillgångar som räntor, valutor och olika sorters råvaror - var för sig eller i kombination.

Ett Bevis avkastning följer utvecklingen för en underliggande tillgång, till exempel en aktie, ett aktieindex, korg av aktier eller aktieindex (Aktiebevis), råvaror (Råvarubevis) eller valutor (Valutabevis). Slutvärdet kan både bli positivt och negativt. Liksom SPAX ingår Bevis i familjen strukturerade produkter. Men till skillnad från SPAX är det inte säkert att det erlagda beloppet återbetalas vid en ogynnsam marknadsutveckling.

Risker

Bevis är en icke kapitalskyddad placering och det är inte säkert att du får tillbaka investerat belopp. Beroende på Bevisets utformning tar man del av hela eller delar av underliggande marknads uppgång och nedgång.

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


020-SPARBANKEN / 0771-350 350

Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker