På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Kundskydd

Glad kvinna.
Ingen alt-text

För dig som sparar och placerar i värdepapper.

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder, som handlar värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden, indelas i olika grupper för att anpassa nivån på kundskyddet.

Skyddet skiljer sig åt för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden. Banken har valt att använda de legala definitionerna av de olika kundkategorierna. Det innebär att de kunder som inte yrkesmässigt handlar med finansiella instrument rubriceras som icke-professionella kunder.

Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter.

Högsta kundskyddet har de icke-professionella kunderna och den lägsta skyddsnivån har kunderna som är jämbördiga. Om banken inte meddelar annat kategoriserar banken dig som icke-professionell med högsta kundskyddet.

När du köper värdepapper

Värdepappren delas in i två kategorier:

  • Okomplicerade finansiella instrumet
  • Komplicerade finansiella instrumet


Första gången du köper värdepapper som definieras som komplicerade föreskriver reglerna att banken ska ställa ett antal frågor. Syftet är att vi ska försäkra oss om att du har betryggande kunskaper om och erfarenheter av de värdepapper som du tänker köpa. Rutinen kallas passandebedömning.

>  Läs mer om kundkategorisering

> Läs mer om Okomplicerade finansiella instrument

> Läs mer om Komplicerade finansiella instrument

> Läs mer om Passandebedömning

När du får rådgivning

Vid en rådgivningssituation ska vi tillsammans komma fram till vilka värdepapper som passar dig bäst. Då går vi bland annat igenom:

  • Din ekonomiska situation
  • Syftet med placeringen
  • Din riskprofil
  • Dina erfarenheter av olika sparprodukter


Syftet med genomgången är att vi ska säkerställa att den produkt du vill köpa verkligen uppfyller dina krav och förväntningar.

Efter rådgivningen får du en dokumentation över vad vi har kommit fram till.

 

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


020-SPARBANKEN / 0771-350 350

Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker