På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Kundskydd

Ekblad och ekollon.
Ingen alt-text

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som ges till eller av tredje part och som har samband med de värdepapperstjänster som Sörmlands Sparbank (Sparbanken) och/eller Swedbank utför åt dig.

Aktiemarknaden

Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling av köp eller försäljning av aktier, depåbevis, emissionsbevis, konvertibler, omvända konvertibler, aktieoptioner, aktieterminer, aktieoptioner, aktieindexterminer, certifikat och warranter. Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota. Det förekommer också att ersättningen uppgår till ett belopp som endast motsvarar en del av courtaget. Du som kund betalar inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Sparbanken kan, i förekommande fall, ge provision till extern portföljförvaltare som lämnat en kundorder till Sparbanken för vidarebefordran till Swedbank, inte heller i det fallet betalar du som kund något extra.

Aktieaffärer i samband med nyemission

Sparbanken får ersättning av Swedbank i samband med emissionserbjudanden. Ersättning utgår dels som en ersättning för förmedling av nyemitterade aktier med 0,2-1,5 % av den faktiska tilldelningen dels med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota.
Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Fondandelar
Fonder som förvaltas av Swedbank Robur

Sparbanken får ersättning från Swedbank Robur Fonder AB (Robur) för förmedling av fondandelar. Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar max 75 % av nettoförvaltningsavgiften för den förmedlade fonden. För Swedbank Robur Fonder inom ramen för premiepension får Sparbanken ersättning med ett belopp som motsvarar 50 % av nettoförvaltningsavgiften. Du som kund betalar endast avgift till Robur i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Fonder som förvaltas av externt fondbolag

Sparbanken får också ersättning av Swedbank för förmedling av fonder från externa fondbolag. Ersättning utgår med en provision beräknad som en procentandel av förvaltningsavgiften, som vanligtvis är 50 %, men kan avvika med upp till 35 % beroende på vilken fond som avses. I vissa fall utgår ersättning även med en inköpsprovision beräknad som en procentandel av insatt belopp samt på prestationsbaserade belopp. Du som kund betalar endast avgift till fondbolaget i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Individuellt pensionssparande i fonder

Sparbanken får ersättning för förmedling av individuellt pensionssparande i fonder. Den ersättningen som Sparbanken får är densamma som angivits ovan för fondsparande hos Robur och andra fondbolag. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Strukturerade produkter

Swedbank som emittent

Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling av de strukturerade produkter som Swedbank emitterar. Ersättning utgår dels med ett belopp som motsvarar det courtage du betalat, utöver det placerade beloppet, och som framgår av avräkningsnotan dels med 0,05 % av Sparbankens försäljningsvolym för produkten per löptidsmånad. Vid produkter där löptiden inte är bestämd på förhand bestäms Sparbankens ersättning utifrån en för produkten förväntad löptid. Ersättningen till Sparbanken ingår i det Arrangörsarvode som anges i Slutliga villkor för produkten och betalas i samband med teckning. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Strukturinvest som emittent

Sparbanken får ersättning av Strukturinvest för förmedling av de strukturerade produkter som Strukturinvest emitterar. Ersättning utgår dels med ett belopp som motsvarar det courtage du betalat, utöver det placerade beloppet, och som framgår av avräkningsnotan dels med 2 % av Sparbankens försäljningsvolym för produkten samt 0,4 % per löpår. Vid produkter där löptiden inte är bestämd på förhand bestäms Sparbankens ersättning utifrån en för produkten förväntad löptid. Ersättningen till Sparbanken ingår i det Arrangörsarvode som anges i Slutliga villkor för produkten och betalas i samband med teckning. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Sparbanken får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig.

Premieobligationer

Sparbanken får ersättning av Swedbank för förmedling i samband med nyemission av premieobligationer.

Ersättningen utgår dels som en provision för förmedling av nyemitterade premieobligationer dels med ett belopp som motsvarar det courtage som anges på din avräkningsnota. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.
Swedbank får i sin tur provision av Riksgäldskontoret som utfärdar premieobligationerna.

Räntemarknaden

Sparbanken får ersättning av Swedbank för köp eller försäljning av obligationer, statsskuldväxlar, certifikat, ränteoptioner, ränte-swappar, utställda caps och floors samt Forward Rate Agreements (FRA). Provisionen kan variera beroende på vilket värdepapper du köper eller säljer. Den kan uppgå till ett belopp som motsvarar det courtage som du betalat och som framgår av avräkningsnotan. Det kan också uppgå till ett belopp som motsvarar en viss räntemarginal. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättningen Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Indecap

Sparbanken får ersättning från Indecap AB för förmedling av förvaltningstjänster. Ersättning utgår med ett belopp som beräknas som en procentandel av förvaltningsavgiften samt den ev. månadsavgift som du som kund betalar, vilket framgår enligt den information som lämnas till dig i samband med rådgivning. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättningen Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Folksam Trad Liv

Sparbanken får ersättning för förmedling av Folksams produkt "Folksams traditionell livförsäkring inom kapitalförsäkring". Ersättningen för förmedlade försäkringar betalas av Folksam och framgår av separat informationsblad ”Information om försäkringsförmedlaren” som lämnas ut till dig i samband med försäkringsrådgivning. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättningen Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Swedbank Försäkring

Sparbanken får ersättning från Swedbank för förmedlade försäkringar, vilket framgår av separat informationsblad ”Information om försäkringsförmedlaren” som lämnas ut till dig i samband med försäkringsrådgivning. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättningen Sparbanken får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig.

Vid frågor kontakta oss på info@sormlandssparbank.se 

 
Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker