På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Vårt miljöarbete

Ingen alt-text
Ingen alt-text

Vår miljöpolicy

Sörmlands Sparbank är en del i ett lokalsamhälle och ska bidra till en positiv samhällsutveckling. I linje med detta åtagande ska vi verka för en samhällsutveckling, som hushållar med våra gemensamma resurser och leder till att vi får ett uthålligt samhälle.

Genom att direkt och indirekt värna om vår miljö bidrar vi till att Sörmland även i framtiden är en attraktiv plats för kommande generationer. För Sörmlands Sparbank innebär det att följa de lagar och övriga krav som finns för vår verksamhet, så att vi främjar en hållbar utveckling.

Minska vår egen direkta miljöpåverkan och arbeta för ständig förbättring

  • Sparbankens miljömål ska ta sin utgångspunkt i bankens direkta och indirekta miljöpåverkan
  • Miljömål formuleras för sparbanken totalt och kan också utgöra målområde för gruppmål
  • Områden som transporter, pappersförbrukning, energiåtgång och avfallshantering ska särskilt belysas

 

Tar miljöhänsyn i vår kreditgiving och kapitalplacering

  • Sparbankens största påverkan sker genom att utnyttja gränssnittet visavi kunder på såväl företags- som privatsidan.
  • Genom att ställa krav på och genomföra t ex miljöanalys för tillståndspliktiga företag, bidrar vi till insikt som kan påverka beteende.
  • Genom tredje parts bedömningar ska vi beakta miljöaspekterna vid val av placeringar för sparbankens likviditet.

 

Utbilda och uppmuntra vår egen personal till ett naturligt miljötänkande

  • Årsvis genomgångar mellan ledning och miljögrupp planeras
  • Personal engageras vid externa miljöaktiviteter
  • Särskilda produkter med miljöinnehåll ska utvecklas

 

Ta miljöhänsyn vid inköp och val av leverantörer

  • Miljön som variabel ska definieras i upphandlingsunderlag

Miljöcertifikat

Vi är miljöcertifierade och har sedan 2004 bedrivit ett aktivt miljöarbete.

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker